Pārgājieni dabas teritorijā Medemu purvā

Mārupes novada pašvaldība partnerībā ar mani, Miķeli Jakunovu, laika gaitā realizēs projektu, kā rezultātā sabiedrībai būs iespēja aktīvi pavadīt laiku Medema purva un meža teritorijā. Rezultātā izveidosies jauna un labiekārtota dabas teritorija, kurā dažādas sabiedrības grupas varēs doties pārgājienos vai baudīt dabas priekus.

Medema purvs atrodas Mārupes novada dienvidaustrumu daļā. Tā teritorija robežojas ar Olaines novadu, bet kopējā teritorija aizņem 3400 hektārus. Purvā un pieguļošajos mežu masīvos novērota bagātīga lielo zīdītāju fauna, kā, piemēram, staltbrieži, aļņi, stirnas, lapsas, zaķi, bebri, kā arī sīkie zīdītājdzīvnieki. 2015. gadā tika izpētītas Medema purva rekreatīvā tūrisma attīstības iespējas, bet vēlāk Mārupes pašvaldība noteica mērķi tuvāko gadu laikā attīstīt Medema purva teritoriju, lai tā kļūtu pieejama novada iedzīvotājiem un viesiem.

Pirmais solis šajā virzienā ir sperts. Pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas ‘’Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas’’ pieejamajiem finanšu līdzekļiem es kopā ar Mārupes pašvaldība attīstīšu purva teritoriju, radot sabiedrībai iespēju aktīvi pavadīt laiku un izzināt purva ekosistēmu. Rezultātā Medema purva teritorijā tiks ierīkoti trīs tiltiņi, trīs stendi un pieci soliņi. Visi šie jauninājumi palīdzētu nodrošināt ērtu un drošu piekļuvi purva nozīmīgākajiem objektiem, kā, piemēram, ezeram, augstajam purvam un Mārupītes iztekai. Tāpat sabiedrība, apmeklējot purvu, iegūtu informāciju par tajā esošo floru un faunu.

Bez infrastruktūras izveides projektam ir arī praktiski mērķi. Tā īstenošanas laikā Mārupes novada pašvaldība mērķē radīt jaunus produktus un pakalpojumus. Kā viens no tiem varētu būt inventāra noma (binokļu, purva kurpju, nūju, ziemas slēpju), bet cits pakalpojums saistīts ar speciāli rīkotiem pārgājieniem, kurus es piedāvāšu kā projekta piesaistītais partneris.

Mani var saukt par ‘’universālo gidu’’. Viņš vienmēr pielāgojas konkrētajam apvidum un cilvēku grupai. Pārsvarā es piedāvāju dažādu maršrutu pārgājienus Rīgā un pieRīgas teritorijā. Ikdienā strādāju kā Mārupes novada gids, kas tādējādi man ļauj lieliski pārzināt novada teritorijas un piedāvāt sabiedrībai kopā iepazīt Mārupes vēsturi un dabas teritorijas. Manā esošajā piedāvājumā bez šobrīd plānotā projekta kopā ar Mārupes pašvaldību ir arī tādi pārgājienu maršruti kā Jaunmārupes apkārtnes dabas un 1.pasaules kara noslēpumi, pārgājiens Lāčupītē, pārgājiens gar Rīgas senajām aptiekām, pārgājiens gar Rail Baltica dzelzceļa līniju, izzināt aviācijas militāros objektus un lidostas ‘’Rīga’’ vēsturi, kā arī lāpu pārgājiens gar Mangaļsalas bunkuriem.

Medema purva teritorija pēc infrastruktūras uzlabojumu veikšanas kļūs par manu vienu no jaunajiem maršrutiem. Projekta rezultātā Mārupes pašvaldība iegūs jaunu atpūtas vietu, ko piedāvāt gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem, kamēr man būs jauna, labiekārtota dabas teritorija, kuru būs iespējams iekļaut pārgājienu maršrutos. Tieši tas nākotnē var ļaut arī paplašināt piedāvāto pakalpojumu spektru.

Ja tevi interesē apmeklēt Medema purva teritoriju, tad tik drīz to vēl nevarēs ieplānot savos kalendāros. Projekta īstenošana tiek prognozēta līdz 2024. gada sākumam, bet oficiālā atklāšana ieplānota laika posmā no 2024. gada martam līdz maijam. Būvniecības darbi infrastruktūras iekārtošanai gan sāksies 2023. gada laikā – visdrīzāk būvniecības sezonā jeb 2023. gada vasarā.