Deutsch

ERASMUS+ KA1 jauniešu apmaiņā ‘’Together for a Better Future’’ Reinjonas salā Francijā

Jaunieši no Latvijas, Rumānijas, Polijas un Francijas piedalījās ERASMUS+  KA1 jauniešu apmaiņā ‘’Together for a Better Future’’ (‘’Kopā par labāku nākotni’’), kas norisinājās Reinjonas salā, Francijas aizjūras reģionā un arī aizjūras departamentā.

Dalībnieki mācījās izmantojot neformālās izglītības metodes un praktiskās nodarbības, kuras tika organizētas ar pašu dalībnieku iniciatīvu. Aktivitātes bija dažādas Eko darbnīcas un roku darbi un sociālās iekļaušanas aktivitātes.

Projekta dalībnieki izgatavoja 4 brošūras, ar kurām varat iepazīties šeit:

1. Reinjonas salas situācijas apraksts
https://drive.google.com/file/d/1FW6TuPWyuZnYGTmsUxnpYTZWET6XxMAd/view?usp=sha
ring
2. Erasmus+ programma:
https://drive.google.com/file/d/1Y5nX7nhbMNFA20wh-lXohhBDlpOmPK9p/view?usp=sharing

3. Diskriminācija un sociālā iekļaušana:
https://drive.google.com/file/d/1Hnann4-TRg_HB3Y2JonFQj1ytYygWoO1/view?usp=sharing

4. Jaunās iniciatīvas un risinājumi
https://www.smore.com/w4kt7-new-initiatives-and-
solutions?fbclid=IwAR3zx_SEVQ7XYJK8wqOOXX3sHqniv1akbowUOEjhixYO1BaCeMUHyVpXIl

Dalībnieki līdzdarbojās un mācījās viens no otra. Tika iesaistīti vietējie jaunieši, kuri iepazīstināja ar vietējo situāciju , kā arī paši mācījās no dalībniekiem no Eiropas.

Projekta dalībnieki izveidoja 2 projekta video par sociālo iekļaušanu:

1. https://www.youtube.com/watch?v=j26J21C5b4s
2. https://www.youtube.com/watch?v=yVdl7LWXJyM

Projekta dalībnieki un vietējie jaunieši savas iegūtās zināšanas un pieredzi pēc projekta
nodod savas mītnes zemēs.