Darba pieredze

04/06/2017 – PAŠLAIK
MĀRUPES NOVADA GIDS

25/02/2019 – PAŠLAIK
DARBOJOS MĀRUPES NOVADA TŪRISMA KONSULTATĪVĀS PADOMĒ

13/04/2015 – PAŠLAIK
VALDES LOCEKLIS – REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS UN SOCIĀLO INICIATĪVU ORGANIZĀCIJA ,,PERSPEKTĪVA”
Caur biedrību pēdējo 3 gadu laikā esmu organizējis 7 ERASMUS+ projektus Latvijā, jauniešiem no dažādām Eiropas valstīm.
Youth for Sustainable Actions (2020); Tīra Vide tīrai Nākotnei (2020); Sports for Inclusion (2019)’Environment Friendly (2019); From Life Balance to Global Responsibility (2018)’; Youth Need Occupation (2018); Unity in Diversity (2017). 55 projektos ir nosūtīti jaunieši uz apmācību projektiem ārzemēs.

21/02/2014 – PAŠLAIK
TEHNISKAIS DARBINIEKS (MENEDŽERIS) I.SILBERGAS PRIVĀTPRAKSĒ
Ikdienas dokumentāciju kārtošana ar veselības nozares institūcijām un dažādu tehnisku lietu kārtošana kā mājaslapas uzturēšana, tirgus pētīšana, dažādu iekārtu uzraudzība, servisi u.c.

13/01/2019 – 30/12/2020
TŪRISMU PROJEKTU VADĪŠANA – SIA INS IT

01/07/2017 – 07/05/2019
ADMINISTRĀTORS – BEST WESTERN (AIRPORT HOTEL MĀRA)
Klientu apkalpošana un viesnīcas saimnieciskie darbi

19/01/2018 – 31/12/2019
PROJEKTA IETVAROS- TŪRISMA SPECIĀLISTS, GIDS, ĢEOGRĀFS UN PROJEKTA VADĪTĀJS – BIEDRĪBAS „PIERĪGAS PARTNERĪBA”
Kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, stiprināta novadu sadarbība tūrisma jomā, izstrādāti dažādi tūrisma maršruti, realizētas dažādas mārketinga aktivitātes un organizētas tūrisma pakalpojumu sniedzēju un gidu apmācības. 6 Pierīgas novadi: Mārupes, Babītes, Olaines, Ozolnieku, Jelgavas un Ķekavas

05/04/2016 – 04/12/2018
PROJEKTU VADĪTĀJS – SIA ,,FIRST MOVE” EIROPAS SAVIENĪBAS MĀJA

04/06/2018 – 15/06/2018
BRĪVPRĀTĪGAIS 1. PASAULES KARA ARHEOLOĢISKOS IZRAKUMOS OLAINĒ (BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS) – OLAINES
VĒSTURES MUZEJS

26/06/2017 – 31/10/2017
PROJEKTS “VĒSTURES DABAS PĀRGĀJIENA MARŠRUTA IZVEIDOŠANA” (BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS)
Dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem, kā arī ļaujot iegūt informāciju par dabu, novada teritoriju un tās vēsturi. Izveidoti divi tūrisma stendi pie golfa laukums ,,Viesturi” apkārtnē par vietas vēsturi un pārgājiena taka. Pārgājiena maršruts ir labiekārtots ar soliņiem un pikniku galdu. Viens no stendiem ir par 1. pasaules kara laika karavīru bāzi, kas līdz šim bija nezināma un ko izpētīju.

06/07/2020 – 19/10/2020
TŪRISMA SPECIĀLISTS – PROJEKTS ,,TŪRISMS KOPĀ”, BIEDRĪBA PIERĪGAS PARTNERĪBA
Mārketingu pasākumu nodrošināšana, pārgājienu organizēšana un maršrutu izstrāde 6 Pierīgas pašvaldībās – Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novados. Popularizēja kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem.

Pateicības raksti

ESMU VIENS NO PIERĪGAS TŪRISMA ASOCIĀCIJAS DIBINĀTĀJIEM.

17/11/2018 – 17/11/2018
PAR IEGULDĪJUMU MĀRUPES NOVADA LATVIJAS SIMTGADES PASĀKUMU NORISĒ UN VĒSTURISKĀ MANTOJUMA
SAGLABĀŠANU – ATZINĪBAS RAKSTS NO MĀRUPES NOVADA DOMES

17/11/2017
PAR SABIEDRISKO AKTIVITĀTI NOVADA POPULARIZĒŠANĀ UN TĀ VĒSTURES UN DABAS VĒRTĪBU APZINĀŠANĀ – ATZINĪBAS RAKSTS NO MĀRUPES NOVADA DOMES

02/12/2017
IZVIRZĪTS KĀ PRETENDENTS APBALVOJUMAM ,,GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2017” – NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA

Izglītība un apmācība

21/09/2015 – 10/12/2016
PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA GRĀDS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBĀ UN UZŅĒMUMU UN IESTĀŽU VADĪTĀJA
KVALIFIKĀCIJĀ (ATZINĪBAS RAKSTS PAR LABĀM SEKMĒM) – Biznesa augstskola ,,Turība”
Profesionālā maģistra studiju programma ,,Tūrisma stratēģiskā vadība” Galvenās studiju jomas: tūrisma stratēģiskā vadība, plānošana un mārketings, sociālās un cilvēktiesību zinātnes, saskarsmes zinātnes, uzņēmējdarbība un administrēšana. Maģistra darba tēma: Naktsmītņu biznesa attīstības nosacījumi Latvijas piekrastes zonā.

16/12/2012 – 29/06/2014
DABASZINĀTŅU MAĢISTRA GRĀDS ĢEOGRĀFIJĀ – Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Cilvēku ģeogrāfijas novirziens (ekonomiskā ģeogrāfija, transports un loģistika, migrācija un mobilitāte, reģionālā ģeogrāfija, tūrisms u.c.)
Maģistra darba tēma: Pierīgas teritoriju attīstība un pārvaldība: Mārupes novada urbānās daļas piemērs

25/09/2013 – 14/02/2014
ERASMUS STUDIJU PERIODS ĢEOGRĀFIJAS MAĢISTRA IETVAROS – Prāgas Kārļa Universitātes Zinātņu fakultāte (Čehija)
Čehijas fiziskā un cilvēku ģeogrāfija (Physical and Human Geography of Czechia)
Urbānā sociālā ģeogrāfija (Urban Social Geography)
Demogrāfija (Demography for foreign students)
Tūrisma un pakalpojumu ģeogrāfija (Geography of Services and Tourism)
Tūrisma ģeogrāfija (Geography of Tourism)

19/09/2009 – 06/2012
DABASZINĀTŅU BAKALAURA GRĀDS ĢEOGRĀFIJĀ – Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Dabaszinātņu un ģeogrāfijas zinātnes pamatstudiju kursi (Zemes zinātnes, Zemes tālizpēte, ģeogrāfiskās informācijas
sistēmas, vides zinātne, Zemes fizika, ķīmija, kartogrāfija u.c.)
Bakalaura darba tēma: Apdzīvoto vietu attīstība Pierīgā, situācija un iespējamie risinājumi Mārupes novadā

01/09/2006 – 22/06/2009
VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA – Rīgas Igauņu vidusskola

17/07/2018 – PAŠLAIK
RĪGAS TŪRISTA GIDA SERTIFIKĀTS

06/11/2018 – PAŠLAIK
PIERĪGAS GIDU SERTIFIKATS

13/12/2019 – PAŠLAIK
BĒRNU NOMETŅU VADĪTĀJA APLIECĪBA

23/09/2020
SERTIFIKĀTS PAR KURSA APGŪŠANU PUBLISKĀS RUNAS PRASMES DARBNĪCĀ – Režisora Viestura Meikšāna
Publiskās Runas Skola

Valodu zināšanas

Dzimtā valoda
Latviešu valoda

SAPRATNE
Angļu valoda C1
Krievu valoda B1
Igauņu valoda A2
Vācu valoda A2