Latviešu

Piedalījāmies Erasmus+ jauniešu apmaiņā “Local Changemakers for Sustainable Development”, kas notika Gvadelupē, Karību jūras salās, Francijā, no 2022. gada 4. līdz 11. oktobrim

Dalībnieki no Latvijas, Sintmartenas, Gvadelupas un Igaunijas piedalījās Erasmus+ jauniešu apmaiņā “Local Changemakers for Sustainable Development”, kas notika Gvadelupē, Karību jūras salās, Francijā, no 2022. gada 4. līdz 11. oktobrim.

Projekts popularizēja ekotūrismu kā ilgtspējīga tūrisma veidu. Tāpat arī veicināja izpratni par ilgtspējības nozīmi, kas var veicināt ekotūrisma attīstību, tādējādi nodrošināja atšķirīgu pieeju ilgtspējas jautājumu sasaistei ar maza mēroga uzņēmējdarbību. Mēs ikdienā nodarbojamies ar pārgājienu rīkošanu, kas ir neatņemama ekotūrisma sastāvdaļa.

Projektā pieskarās jautājumiem par cilvēka uzvedības negatīvo kumulatīvo ietekmi uz vidi. Lai samazinātu negatīvo ietekmi uz globālo vidi, mums ir jāmaina ieradumi uz ilgtspējīgākiem, kā arī veicināja izpratni par dažādiem ilgtspējas aspektiem, tādējādi sniedzot ieskatu šajās tēmās.

Masu tūrisma negatīvā ietekme uz vietējo vidi, kas kļūst ļoti aktuāla problēma daudzās tūrisma vietās, un vietējām varas iestādēm ir izmisīgi jāīsteno radikāli pasākumi, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi un sabiedrību. Šajā gadījumā projektā uzsvēra vajadzību veicināt ekotūrismu ilgtspējīgāku pieeju tūrismam. Tas palīdzētu dažādot tādu tūrisma produktu piedāvājumu, kuriem ir mazāka negatīva ietekme uz vietējām kopienām.

.Projekta mērķis bija veicināt ekotūrismu ar dažādiem ilgtspējas līdzekļiem, tādējādi veicinot ilgtspējīgu dzīvesveidu jauniešu vidū. Projekta mērķi bija šādi:

1. Veicināt ilgtspējību kā ideju un pieeju kopumu jauniešu vidū

2. Veicināt izpratni par ekotūrismu kā alternatīvu masu tūrismam

3. Nodrošināt dalībniekus ar pamata zināšanām un prasmēm jaunu ekotūrisma produktu izstrādei

4. Radīt inovatīvu ekotūrisma produktu vietējā sabiedrībā

5. Reklamēt Erasmus+ programmu un Youthpass sertifikātu.