Eesti

Dalībnieki no Latvijas, Turcijas, Vācijas, Čehijas, Rumānijas un Islandes piedalījās Erasmus+ jauniešu apmaiņā “Youth for Greener Europe”, kas notika no 9.-19. septembrim Islandē

Projekta dalībnieki pievērsās dažādiem vides jautājumiem piemēram, emisiju samazināšanai, pareizai atkritumu apsaimniekošanai, pilsētvides atjaunošanai, atjaunojamai enerģijai, bezatkritumu kustībai un ilgtspējīgiem mājokļiem,

Šīs tēmas aptvēra plašu ilgtspējības jautājumu loku un  piedāvāja dažādus veidus, kā taupīt resursus, samazināt piesārņojumu un veicināt klimata pārmaiņu novēršanu, kam būs pozitīva ietekme uz kopienu ikdienas dzīvi.

Projekta dalībnieki veicināja aktivitātes kvalitātes uzlabošanu ar savu pieredzi, prasmēm, kompetencēm un uzskatiem, kā arī iepazīstināja ar situāciju savās valstīs un dalījās zināšanās par vides jautājumiem un ilgtspējīgu attīstību, lai nodrošinātu veiksmīgu labākās prakses apmaiņu, kas varētu uzlabot situāciju.

Vēl viena svarīgs aspekts kam pievērsās dalībnieki bija samazināt atkritumu daudzumu, jo cilvēki rada arvien vairāk atkritumu, kas netiek pareizi apsaimniekoti.