Eesti

Little insight into our Erasmus+ Youth for Sustainable Actions 12-20 August, 2020 in Liepaja, Latvia!

Augusts mums bija darbīgs mēnesis. Ar jauniešiem no Baltijas valstīm vairāku dienu garumā iepazinām Liepāju un to apkārtni. Patiess prieks, ka izdevās parādīt pārgājienos jauniešiem daudz ko nezināmu par dabu un procesiem tajā.  Liels paldies arī mūsu sadarbības partnerim Daumantam, kurš jauniešus izglītoja par procesiem kosmosā izmantojot teleskopu Liepājas pludmalē.

Zemāk vēlamies dalīties ar informāciju par pašu projektu un cerams, ka tā būs noderīga arī citiem jauniešiem.

Liepājā 2020. gadā no 11. līdz 21. augustam norisinājās ERASMUS+ jauniešu apmaiņas programma “Youth for Sustainable Actions”, kas pulcēja jauniešus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kam interesēja ar vidi un ilgtspējīgu attīstību saistīti jautājumi.

Projekta mērķis bija kreatīvi veicināt jauniešu izpratni par ilgtspējīgu dzīvesveidu, vides saudzēšanu un tās aizsardzību, izmantojot neformālās izglītības metodes.
Pasākuma laikā jaunieši apguva dažādus ar vides aizsardzību saistītus jautājumus un diskutēja par tiem, kā arī iepazinās ar Liepājā esošiem nozīmīgiem vides objektiem (NATURA 2000), Liepājas kopējo ekoloģisko situāciju, dabas daudzveidību un tās aizsardzību, atkritumu apsaimniekošanu, Liepājas rūpniecības ietekmi uz vidi ilgākā laika posmā, jauniešu iesaisti vides aktivitātēs vietējās NVO un citus jautājumus, kā arī piedalījās apkārtnes sakopšanas talkā. Erasmus+ programmas ietvaros Baltijas valstu jaunieši iepazinās ar Liepājas pieredzi ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.
Šeit ir atrodama arī plašāka informācija par projektu ziņu portālos.
https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/baltijas-valstu-jauniesi-iepazistas-ar-liepajas-pieredzi-ilgtspejigas-attistibas-veicinasana/
Projekta video ir atrodami šeit:
https://youtu.be/jWxgYJenG1Y
https://youtu.be/wmSaesjdzC8
https://youtu.be/r0FaQ3Fh6iM

Projekta rokas grāmatu  un noderīgu informāciju variet iegūt šeit:

https://drive.google.com/file/d/19_6o-0NtimBT35pjnVLz3O5zbFzQzbnG/view?usp=sharing